Hakkında


 Nurullah Özdem

1984 Erzurum, Aşkale doğumludur. İlk ve orta mektep tahsilini memleketinde ikmâl etmiş, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Resim Öğretmenliği Bölümünden mezun olmuştur.

Hat sanatını çocukluğunda dedesi Hattat Şevket Özdem[1] vâsıtasıyla tanıdı. 1998´de sülüs ve nesih yazılarından meşk aldı. 2003´te dedesinin vefatıyla yarım kalan müfredât meşklerini Prof. Dr. Bilal Sezer`den tamamladı ve tavsiyesi üzerine 2004 yılında İstanbul´a geldi, Hattat Davud Bektaş´a intisâb etti. Mürekkebât meşklerini ve celî sülüsü meşk ederek, 2007 yılında IRCICA tarafından tertiplenen merâsimle, Davud Bektaş ve Hasan Çelebi´den icâzetnâme aldı.

Yurtiçi ve yurtdışında muhtelif tarihlerde birçok karma sergiye iştirâk etmiştir. Çok sayıda özel koleksiyonda eserleri bulunmaktadır. Meslek ittihaz ettiği hüsn-i hattın yanında, klasik resim anlayışında resimler de yapmaktadır.[2] Ayrıca, husûsî koleksiyonlardaki eski hat levhalarının ve yazma eserlerin restorasyonu ile de çalışmalarını sürdürmektedir. Husûsiyetle az sayıda talebeye yazı meşkettirmektedir.

Hüsn-i hatta, klasik devir üstâdlarının tarzlarını ve yazı inceliklerini, eski üslûbun sanat husûsiyetlerini benimseyerek, farklı tavırlardaki eserlerden ilhamla sanatına yön vermektedir. Bununla beraber Türk Hat Sanatı tarihi, hattatlar ve eserleriyle ilgili araştırmalar ve derlemeler yapmaktadır. Çalışmalarına İstanbul Fatih, Hırkaişerif semtindeki atölyesinde devam etmektedir.

 

[1] Hattat Şevket Özdem (d: 1926, v: 2003), 1948-1968 yılları arasında İstanbul´da bulunmuş, Nuruosmaniye medresesinde Hasan Akkuş´tan hâfızlığını ve kıraatini tamamlamış, Mihrimahsultan medresesinde Gönenli Mehmed Efendi´den din ilimleri okumuş, Sultanahmed´deki İshak Paşa Cami´inde vazîfe görmüştür. Hattat Mehmed Şevket Pektaş´tan sülüs nesih yazılarından hüsn-i hatta başlamış, tavsiyesiyle Mustafa Halîm Özyazıcı ve Hâmid Aytaç´dan da meşk almış, Topkapı Sarayı´nda Süheyl Ünver´in tezhib derslerine devâm etmiş, 1954 yılında Sultanahmed Cami´inde yapılan merâsimle hat icâzetnâmesini almıştır.

[2] Çocukluğundan beri meşgul olduğu resim sanatını, mezun olduğu bölümün hâricinde, usta bir ressamdan ahz etmiştir. Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Neşet Günal atölyelerinden yetişen, 1957´de Mimar Sinan Akademisinden mezun olan Ressam Fuad İğdebeli (d: 1925, v: 2015)´ye resimler göstermek sûretiyle, usta-çırak usûlünde 15 sene devam etmiştir.